Допълнителни услуги

additional-services

Допълнителни услуги

Управление на индустриална маневра

Ди Би Карго България има отлични резултати в сферата на маневрените дейности, поради което е номер едно доставчик на тази услуга в България.

повече...

Управление на ПЖПС и инфраструктура

Ние осигуряваме поддръжка на подвижния железопътен състав и инфраструктура.
Ние предлагаме рутинни ремонти, планирана поддръжка и технически проверки на подвижния железопътен състав и инфраструктура.

повече...

DB92515-Weichen-im-Licht-des-Sonnenaufgangs_2014

Управление на частни вагони

Ние имаме възможност за поправка и поддръжка на вагони в няколко локации, покриващи територията на България.
Ди Би Карго България като лице, отговорно за поддръжката, предоставя текущи ремонти, планирана поддръжка и технически прегледи на вагоните за превоз на товари.

повече...

IMG_0622-dbsr_bg_schweisser_2014

Обмитяване

Ние предлагаме както обработка на влакова документация, така и митническо обслужване.
Компанията има право да използва опростени транзитни процедури за железопътен транспорт, както и имаме възможността да подготвим всички необходими митнически декларации (обобщена декларация за въвеждане, обобщена декларация за напускане и др.) за превоз на стоки под транзитен режим.

повече...

DB89099_2014

Cистема за код на стоки (NHM)

Ние предлагаме както обработка на влакова документация, така и митническо обслужване.
Компанията има право да използва опростени транзитни процедури за железопътен транспорт, както и имаме възможността да подготвим всички необходими митнически декларации (обобщена декларация за въвеждане, обобщена декларация за напускане и др.) за превоз на стоки под транзитен режим.

повече...