Транзитни влакове

Freight train in a green landscape

Транзитни влакове

 Качество и кратки срокове за транзитни превози

Ди Би Карго България заема стратегическо място на Балканите като свързващо звено между ЕС и Турция / Гърция.

Ди Би Карго България е първата частна компания в България, която предоставя услуга за редовни транзитни превози през границата с Турция.

Фокусът на Ди Би Карго България пада върху транзитния трафик, който преминава през България, като се вземе предвид стратегическото положение на страната на Балканите.

Железопътният тунел Мармарай в Истанбул ще свързва Европа с Азия и ще допринесе за увеличаване обемите на транзитния трафик. Компанията предлага високо качество и кратки срокове за транзитни превози.

Свържете се с наш експерт

Ivan Sinev

Sales managerDB Cargo Bulgaria EOOD