Метали

Wagon under crane with steel plate loading

Метали

 Вашият специалист в металургичната индустрия

Ди Би Карго България е ясно фокусирана върху нуждите на своите клиенти в металургичната индустрия.

В сравнение с други европейски пазари, българският пазар се характеризира с няколко големи индустриални клиенти и зависи до голяма степен от техните резултати. Динамиката на пазара променя тенденциите, което изисква по-гъвкав подход при управление на наличния капацитет.

Веригата на стойността в металургичната индустрия се простира още по-далеч в различни страни и континенти. Метални изделия и суровини се внасят от развиващи се пазари, като например от Северна и Южна Америка, Китай, Индия, като износът основно е насочен от България към Южна Африка, Китай и др.

Ние извършваме транспорт както на суровини, така и на готова продукция.

Ние предоставяме възможност за свързване на железопътен и морски транспорт, дори и в периоди на силно променливо търсене.

Нашият набор от вагони е посветен на транспорта на метални изделия и суровини (меден концентрат). Покривната система на вагоните предпазва товарите от замърсяване, дъждовна вода / сняг и предотвратява загубите в резултат на разпрашаването от ветровете. Това е печелившо решение както за нашите клиенти, така и за околната среда. 

Свържете се с наш експерт