Обработка на данни

 Информация за поверителност

Възможно е да разглеждате нашия уебсайт без да предоставяте личните си данни. Ако обаче искате да използвате определени специални услуги, които предлагаме чрез сайта си, може да се наложи да обработим вашите лични данни. Ако това се налага и няма правно основание, на което да го направим (договорно споразумение, например), ние ще ви помолим за вашето съгласие.

Това известие предоставя информация за това какви данни събираме от вас, как ги използваме и как можете да се откажете от използването на вашите данни.


Кой е отговорен за събиране и обработка на лични данни?
ДБ Карго България ЕООД е администраторът и следователно е отговорен за събирането и обработката на вашите данни.
Г-жа Даниела Савова е назначеният служител по защита на данните.
Ако имате въпроси или предложения, моля, свържете се с:
„ДБ Карго България“ ЕООД
Ул „Теофан Райнов“ 2
4300 Карлово
България
Имейл:
hr.bg@deutschebahn.com


Какви лични данни събираме, как и защо го правим?
Ние събираме и обработваме вашите данни само за конкретни цели. Тези цели могат да са резултат от технически изисквания, договорни задължения или искания от страна на потребителите.

По технически причини определени данни трябва да се събират и запазват, когато bg.dbcargo.com се посещава (като например датата и продължителността на посещението, използваните страници, идентификационните данни на използвания браузър и тип операционна система и уебсайта, от който сте ни посетили).

Поради договорни причини, ние също се нуждаем от лични данни, за да извършваме нашите услуги и да изпълняваме договорите, които сме сключили с вас.

Ако се свържете с нас, ние ще обработим личните данни, които сте предоставили по време на кореспонденцията ни с вас.

Правно основание за обработка на данни:Ако поискаме и получим вашето съгласие за извършване на операции по обработка на вашите лични данни, вашето съгласие се приема в съответствие с член 6, параграф 1, буква (а) от Общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR), за да ни даде правното основание за извършване на такива операции по обработка.

Ако обработваме лични данни, които са необходими за изпълнение на договор, който сме сключили с вас, тогава договорът е правното основание в съответствие с член 6, параграф 1, буква (б) от GDPR. Член 6, параграф 1, буква (б) GDPR се прилага също за операции по обработка, които са необходими , за да предприемем стъпки преди сключването на договор , например в случай на запитвания, свързани с нашите продукти или услуги.

Ако нашата компания е предмет на правно задължение, което изисква от нас да обработваме лични данни - например данъчно задължение - тогава правното основание за обработване е член 6, параграф 1, буква в) от GDPR.

Ние съхраняваме и анализираме потребителски данни, получени от източници в интернет под псевдоним, така че да можем непрекъснато да подобряваме нашата предлагане. Правното основание за това е член 6, параграф 1, буква е) от GDPR.


Препращаме ли данни на трети страни?
За целите на изпълнение на договор обикновено е необходимо да включим обработващи лица, от страни като оператори на компютърни центрове, доставчици на услуги за печат, доставка или други страни, участващи в изпълнението на договора, които са обвързани с инструкции от нас.
Външните доставчици на услуги, които наемаме за обработка на данни, са внимателно подбрани и подлежат на строги договорни задължения. Доставчиците на услуги следват нашите инструкции и това е гарантирано от строги договорни разпоредби, технически и организационни мерки, както и от допълнителни проверки и контрол.

Освен това предаването на вашите данни се извършва само когато сте дали изричното си съгласие или възоснова на законово изискване.

Данните няма да бъдат прехвърляни на трети страни извън ЕС / ЕИП или на международна организация, освен ако не са предоставени подходящи гаранции. Те включват стандартни договорни клаузи на ЕС и решение за адекватност от Европейската комисия.


Колко дълго ще бъдат запазени вашите данни?
Данните се съхраняват само толкова дълго, колкото са необходими. Следователно продължителността на съхранението зависи от съответната цел. Целта може да произтича от договора или също от законовите разпоредби за съхранение на бизнес документи или други документи. Следователно тук не може да се посочи общовалиден период на съхранение.


Къде се обработват данните за продажбите?

С настоящото Ви информираме за обработката на данни относно нашата система за продажби "CASA" (приложение за обслужване на клиенти и продажби). 

DB Cargo AG работи в тясно сътрудничество с дъщерните си дружества и националните компании в бизнес звеното Cargo на DB AG, за да осигури безпроблемни и ефективни продажби и обслужване на клиентите. Данните за контакт за бизнес транзакциите се споделят в главната база данни на компанията, за да се осигури възможно най-доброто обслужване. 

За тази цел е сключено споразумение за съвместна отговорност в съответствие с чл. 26 от GDPR между договарящите се страни е сключен договор за съвместна отговорност.


Какви данни събираме и как / защо обработваме вашите данни?
Ние събираме и обработваме вашите данни изключително за конкретни цели. Те могат да бъдат резултат от технически потребности, договорни изисквания или изрични заявки на потребителите.
По технически причини определени данни трябва да се събират и съхраняват, когато използвате нашето приложение (напр. IP адрес).


Кога се използват бисквитки?
Бисквитките са малки текстови файлове, използвани за съхраняване на лични данни. Бисквитките могат да бъдат изпращани на този уебсайт, когато е посетен, което позволява идентифицирането на потребителя. Бисквитките помагат на потребителите да използват по -лесно уебсайтовете.

Различаваме бисквитките, които са задължителни за техническите функции на уебсайта, и тези, които не са задължителни.

Искаме да ви дадем възможност да вземете информирано решение за или против използването на бисквитки, които не са от съществено значение за техническите функции на уебсайта. Моля, обърнете внимание, че отхвърлянето на бисквитки, предназначени за търговски цели, означава, че всяка реклама, която получавате, няма да бъде съобразена с вашите интереси, както би било в противен случай. Използването на този уебсайт като цяло няма да бъде засегнато от това.

По -долу е дадена информация за това как и по какъв начин бисквитките се използват на нашите уеб страници:

По принцип е възможно да се използва bg.dbcargo.com без бисквитки, които служат за нетехнически цели. Това означава, че можете да предотвратите проследяването на браузъра от бисквитки (не проследявайте, списък за защита от проследяване) или да предотвратите запазването на бисквитки на трети страни. Освен това препоръчваме редовно да проверявате запазените бисквитки, ако не са изрично желани. Моля, имайте предвид, че когато изтриете всички „бисквитки“, вие изтривате и всички „бисквитки“ за отказ, което означава, че трябва да се откажете отново.

Бисквитки, които не са задължителни за използването на сайта: Бисквитки за уеб анализ (Matomo)

Използване на Matomo (бивш Piwik)

Ние използваме услугата за анализ Matomo (по -рано известна като Piwik) на нашия уебсайт, за да анализираме как се използва нашия уебсайт и да правим редовни подобрения. Събраните статистически данни ни позволяват да подобрим нашето предлагане и да го проектираме по начин, който е по -привлекателен за вас като потребител. С помощта на малки текстови файлове (бисквитки) ние събираме данни за това как използвате нашия уебсайт, което включва вашия IP адрес. Тези данни се анонимизират и съхраняват на нашите сървъри.

Правното основание за използването на Matomo е член 6, параграф 1, буква е) от GDPR.

Вашите опции за деактивиране: Ако не сте съгласни с анализа на начина, по който използвате нашия уебсайт, можете да настроите браузъра си по всяко време, така че да не инсталира бисквитка за анализ. Освен това можете да решите дали да разрешите на браузъра си да съхранява бисквитка, която е ясно идентифицирана като предназначена за целите на уеб анализа, така че операторът на уебсайта да може да събира и анализира различни видове статистически данни. Ако решите да не позволите това, щракнете върху следната връзка, за да съхраните бисквитката за деактивиране на Matomo във вашия браузър:

Данните от вашето посещение на този уебсайт в момента се събират от услугата за уеб анализ Matomo. 
Кликнете тук, за да спре събирането на данни от вашето посещение.

Моля, обърнете внимание, че ако изтриете бисквитките изцяло, ще изтриете и бисквитката за деактивиране. Това означава, че ще трябва отново да се откажете от анализа на вашето поведение при използване.

Какви са вашите права?

 • Можете да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас.
 • Можете да поискате коригиране, изтриване и блокиране на поддържането на вашите лични данни, ако съществуват правни основания и са възможни в рамките на договорните отношения
 • Имате право да подадете жалба до надзорен орган по защита на данните. Отговорен за DB Cargo Bulgaria EOOD е фактическият и местен надзорен орган по защита на данните:

  КЗЛД
  бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  София 1592
  Електронна поща: kzld@cpdp.bg
  Интернет страница: www.cpdp.bg


 • Имате право на преносимост на всички данни, които ни предоставихте въз основа на потвърждение или потвърден договор (преносимост на данни).
 • Ако ни дадете съгласието си за обработка на вашите данни, можете да оттеглите това по същия начин.
 • Оттеглянето на потвърждение няма да засегне законността на потвърдената поддръжка до отмяната.
 •  Ако събирането на данни се основава на нашите законни интереси или е необходимо за изпълнение на обществена задача, имате право да оттеглите събирането на данни въз основа на причини според вашата специална ситуация.
 • Можете да противоречите на това промоционално използване на вашите лични данни по всяко време с действие за в бъдеще. Можете да адресирате противоречието си до мястото / адреса, посочени в началото (реклама противоречива.

Актуализация на информацията за поверителност

Ние актуализираме информацията за поверителност в съответствие с променени функции или да се промени на правната ситуация. Препоръчваме ви да четете редовно информацията за политиката за поверителност.
В случай, че Вашето потвърждение е необходимо или части от Информацията за Политика за поверителност включва разпоредби на договора с Вас, ние правим промени само според Вашето потвърждение.
 
Последна актуализация: Септември 2021