Единични вагони

onlineshop evplus DB Cargo illustration

Единични вагони

 Гъвкави железопътни превози

Транспортът с единични вагони е друго решение, което нашата компания предлага на своите клиенти. Ние сме в състояние да осигурим превоз с единични вагони на някои от основните транспортни коридори в България.

Клиентът може да избере транспортиране чрез единични вагони тогава, когато няма достатъчно количество, за да запълни цял влак, но в даден момент иска да изпрати пратки, побиращи се в един или няколко вагона.

Това е гъвкаво решение, което дава на клиентите цялостна адаптивност по отношение транспортираните пратки.

Този вид транспорт е важно звено в икономическата верига на много европейски държави, в които доминират по- слабо развита промишленост и селско стопанство. Трафикът с единични вагони е един добър пример за пренасочване на обеми от автомобилен към железопътен транспорт.

Свържете се с наш експерт

Ivan Sinev

Sales managerDB Cargo Bulgaria EOOD