Устойчивост

Güterzug durch grüne Felder von oben

Устойчивост

 Надграждаме позицията си на пионер в защитата на околната среда.

Като пионер в защитата на околната среда, DB предлага продукти, които определят стандартите за ефективна употреба на наличните ресурси.