Контакти

DB Cargo employee in front of screen

Контакти

 Вашите лица за контакт в Ди Би Карго България

Имате въпроси, предложения или искания по отношение на Ди Би Карго, железопътният превоз на товари, онлайн присъствието или нашите онлайн инструменти? Ако е така, ние ще се радваме ако можем да Ви бъдем от полза.

Любомир Гарчев
Управител
Ди Би Карго България ЕООД
Христо Петканов
Управител
Ди Би Карго България ЕООД
Даниела Савова
Ръководител отдел Човешки ресурси
Ди Би Карго България ЕООД

daniela.savova[at]deutschebahn.com

+359 33137106
+359 887 897 173