Управление на частни вагони

IMG_0622-dbsr_bg_schweisser_2014

Управление на частни вагони

 

Ние имаме възможност за поправка и поддръжка на вагони в няколко локации, покриващи територията на България.

Ди Би Карго България като лице, отговорно за поддръжката, предоставя текущи ремонти, планирана поддръжка и технически прегледи на вагоните за превоз на товари.

Всички процеси в нашия сервизен център са сертифицирани по DIN EN ISO 9001:2008. Следването на изискванията на международно признатия стандарт ISO 9001:2008 осигурява изпълнението на управление на качеството и способността да се предоставят услуги в съответствие с изискванията на клиентите.

Компанията притежава сертификат за „Железопътен превозвач на товари.Поддръжка на железопътни превозни средства, 2013“. Втората част на одита, „Поддръжка на железопътни превозни средства“, показва, че нашата компания като „лице, отговорно за поддръжката на железопътни превозни средства“ е в състояние да управлява процеса по поддържането на превозните средства.

Свържете се с наш експерт

Ivan Sinev

Sales managerDB Cargo Bulgaria EOOD