Локомотивен парк

818A4124

Локомотивен парк

 Необходимите ресурси за извършване на маневрени и транспортни дейности

Компанията притежава необходимия парк от електрически и магистрални дизелови локомотиви за влакова работа.

Локомотиви за товарни тягови дейности:

  • Електрически локомотиви EA 3000 – 9 локомотива.
  • Електрически локомотиви Клас 92 – 4 локомотива.
  • Дизелови локомотиви BR 232 – 5 локомотива.

Локомотиви за индустриални маневрени дейности

  • Дизелови локомотиви BR 204 – 10 локомотива.
  • Дизелови локомотиви BR 345 – 1 локомотива.
  • Дизелови локомотиви BR 346 – 7 локомотива.