Еко решения

Sustainability is part of our DNA

Еко решения

 Еко съобразни решения

Ди Би Карго България инвестира в еко съобразни инициативи в съответствие с глобалната стратегия на DB.

Ние разработваме еко съобразни транспортни решения чрез:

  • Нисък процент дизелова тяга;
  • Почти 0% дизелов транспорт под контактна мрежа;
  • Транспорт на стоки и суровини с покрити вагони;
  • Покриване на вагони E6 – печелившо решение както за нашите клиенти, така и за околната среда.

Ди Би Карго предлага решения за всеки вид транспорт, чрез които да се намалят, компенсират или дори изцяло да се избегнат емисии по протежение на цялата верига на доставки:

DBeco plus– товарни влакове без емисии на CO₂

Железопътният транспорт е най- екологичният начин за транспортиране на стоки. DBeco plus дава възможност за транспортиране на товари с железопътен транспорт изцяло без въглеродни емисии.

DBeco neutral – алтернативата на въглеродни емисии. Ди Би Карго допълва своите еко решения за конкретни превозвачи чрез DBeco neutral – възможността за компенсиране на въглеродни емисии чрез подкрепа на проекти, които се борят с измененията на климата.