История

Train in green nature

История

 От местен маневрен оператор до международна железопътна компания

Местното дъщерно дружество Ди Би Шенкер Рейл е създадено през 2002 г. като клон на Logistic Services Danubius, с основен фокус – маневрени превози.

През 2010 г. Ди Би Шенкер Рейл България ЕООД е създаден като 100% собственост на DB Mobility Logistics AG – водещ световен доставчик на интегрирани логистични услуги, който притежава една от най-развитите транспортни мрежи.

От май 2010 г. Ди Би Шенкер Рейл България получава лиценз за железопътен превозвач и оперира като такъв от юни 2010 г.

През 2016 г. компанията е преименувана на Ди Би Карго България и е третата по големина железопътна компания в България, с повече от 16% пазарен дял и приблизително 200 служители. 

Преди всичко, Ди Би Карго България е зелената алтернатива в сферата на транспортните услуги – ниска консумация на енергия, малко емисии на замърсители и намаление на шума в сравнение с автомобилния транспорт. Компанията предпазва околната среда и драстично намалява емисиите на въглероден диоксид в атмосферата.