Данни на фирмата

Ди Би Карго България ЕООД
CUI : BG200993689,

Банка: Уникредит Булбанк АД, Клон Пирдоп
Седалище: Индустриална зона
2070, Пирдоп

Ди Би Карго България е представлявана от борд на директорите: Любомир Гарчев - CEO и Христо Петканов - CFO.