Програма за квалификация

ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА НА МАНЕВРИСТИ

Ди Би Карго България ЕООД е 100 % собственост на Ди Би Мобилити Лоджистикс – една от най-големите логистични групи в света. Компанията е специализирана в предоставянето на гъвкави решения за транспортна и маневрена железопътна дейност, както и за превоз на товари със специални вагони. Ние се стремим да бъдем най-добрия работодател в железопътния сектор в страната. За да обезпечим дейността си с квалифицирани и отговорни кадри, стартираме процес на набиране и подбор на кандидати за включване в курс за подготовка на Маневристи.
Условия на програмата:

Ди Би Карго България ще сключи индивидуален договор за обучение с всеки участник в курса. Компанията предлага:

 • поемане на таксата за участие в курс за Маневристи
 • карта за пътуване до/от гр. София с железопътен транспорт
 • практическо обучение (стаж), част от изискванията за придобиване на правоспособността
 • възможност за назначаване на трудов договор, след края на обучението и при добро представяне на финалните изпити. 

Дневните разходи, за периода на обучение в гр. София, са за сметка на обучаемите. 

При неуспех, обучаемите възстановяват таксата за обучение, която компанията е заплатила.  

Място на провеждане: Център за професионална квалификация към ДП „НКЖИ“ – гр. София

Продължителност:

 • 26 дни (8ч./ден) обучение по теория в гр. София
 • 20 дни практически стаж в индустриален клон на компанията в гр. Пирдоп / гр. Перник 

Изисквания:

 • Минимум средно образование, техническа специалност - предимство
 • Аналитично мислене
 • Отговорност, комуникативност, умение за работа в екип
 • Психологическа и медицинска годност
 • С предимство ще се ползват кандидатите от гр. Пирдоп и района на Средногорието, гр. Перник и гр. София 

Ако проявявате интерес за участие в програма и отговаряте на изискванията, моля изпратете своята автобиография на e-mail: hr.bg@deutschebahn.com или на адрес: гр. Пирдоп, п.к. 2070, Индустриална зона, Ди Би Карго България ЕООД, за отдел Човешки ресурси.  

NB! Моля, имайте предвид, че в момента програмата е само във фаза „събиране на кандидатури“, като фактическото й стартиране ще бъде през 2016г.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани съгласно Закона за защита на личните данни.