Глобална мрежа за доставки

DB Schenker е звеното в Deutsche Bahn, което отговаря за транспортните и логистични дейности на компанията. Логистичният сектор на DB е вторият по големина в света доставчик на транспортни и логистични услуги по отношение на приходи и производителност.

През финансовата 2014 година, DB Schenker има приходи на приблизителна стойност около 19.8 милиарда евро или приблизително 50 процента от приходите на DB Групата. Чрез своя транспортен и логистичен сектор, DB държи челни позиции в световния въздушен и морски транспорт и разполага с най-гъстата сухопътна транспортна мрежа в Европа и с опита на най-голямата европейска железопътна транспортна компания.
С около 2000 локации във всички най-важни икономически региони в света, DB Schenker притежава глобална мрежа, насочена към обслужване на клиенти, качество и устойчивост. Този успех се дължи главно на 95,700 служители, всеки от които поставя в центъра на своята работа удовлетвореността на клиентите и на качеството.

DB Schenker е пример за производителност, качествено обслужване и сигурност, независимо от сложността или обхвата на логистичните задачи и изискванията. Ние сме изключително добре подготвени за всякакъв вид предизвикателства благодарение на стабилния си бизнес модел. Сливането на международните пазари и увеличаващите се потоци от стоки са предизвикателства, пред които сме изправени всеки ден, като в същото време това са факторите, които движат нашия бизнес. Нашите клиенти, от регионални семейни компании до международни корпорации, трябва да могат и в глобален мащаб да действат с увеличаващи се скорост и гъвкавост. Независимо дали става дума за покупки, пазари за производство или продажби.

Нашият стремеж е да свържем тези пазари, като използваме екологични, междуконтинентални и непрекъснати логистични връзки. За да постигнем тази цел, сме разработили подходящи решения от типа „врата-до-врата“ и комплексни пакети от услуги, които да обхващат целия логистичен процес.

Ние присъстваме в около 140 държави по целия свят: работим в мрежа, но оперираме на местно ниво. Ние предлагаме на едно място цялостно управление на веригата за доставки във всичките й форми на превоз – товарен влак, камион, кораб или самолет – в съчетание с допълнителни комплексни логистични услуги. Благодарение на специализирания ни опит в индустрията, в продължение на години сме партньор на различни индустрии, като например на автомобилния, потребителския и високотехнологичния бранш. Ние предлагаме на нашите клиенти все по-голям брой интегрирани индустриални решения в тези пазарни сегменти.

Ние системно се приспособяваме към нарастващата осведоменост по отношение опазване на климата. Във време, когато защитата на околната среда все повече се превръща в социална отговорност, ние помагаме на нашите клиенти да подобрят своя екологичен отпечатък. Дейностите на DB Schenker за опазване на климата са неразделна част от Програмата на DB за опазване на климата 2020. Тази програма има за цел да се намалят специфичните CO₂ емисии на DB Групата, а именно емисиите от транспортни услуги, с допълнителните 20 % в световен мащаб между 2006 г. и 2020 г. Тази цел се основава на постиженията, направени през изминалите години: DB вече е намалила с повече от 40% специфичните въглеродни емисии в железопътния транспорт спрямо 1990 г. Логистичният сектор вече е определил конкретни мерки за спестяване във всички бизнес единици, като например оптимизиране на транспортния парк и подобряване на енергийната ефективност на сгради и съоръжения.

DB Schenker обхваща DB Cargo и DB Schenker Logistics

С 64,000 служители и приходи в размер на 14.94 милиарда евро, DB Schenker Logistics със своите три вътрешни подразделения е глобалният лидер в индустрията. Неговите бизнес единици включват европейския сухоземен транспорт, международен въздушен и морски транспорт, усъвършенствани логистични решения и глобално управление на веригата за доставки на едно място. Специалистите в областта на логистиката също така заемат топ позиции в автомобилния, потребителския, високотехнологичния бранш, панаирната спедиция, както и специални транспорти и услуги за големи спортни събития.

DB Cargo, компанията на Deutsche Bahn за железопътен товарен превоз, е водещият доставчик в европейския железопътен товарен транспорт с приблизително 4.86 милиарда евро приходи и почти 31,000 служители.

DB Cargo разполага със собствени компании, дъщерни дружества, клонове и съвместни предприятия, опериращи в 15 европейски държави. Благодарение на своята международна организация, DB Cargo предлага ефикасни транспортни решения в сегментите блок-влакове, единични вагони и комбинирани превози. DB Cargo има специфичен ноу-хау при превозите за добивната, химическата, автомобилната, както и при превози на индустриални и потребителски стоки и на строителни материали.

DB Cargo оперира дневно около 4,800 товарни влака. Транспортната производителност възлиза на 102 милиарда метрични тон-километри, като през 2014 г. DB Cargo е превозил 329.1 милиона метрични тона товари. DB Cargo разполага с най-големия вагонен парк в Европа, който се състои от приблизително 89,000 товарни вагона и 2,878 локомотива, голяма част от които са мултисистемни локомотиви, използвани в международен план. Вече почти 60% от товарните влакове пресичат поне една граница.

Факти и цифри за Транспортния и логистичен сектор на Deutsche Bahn:

  • 98,000 пътувания с камиони: пътят на товарните влакове на DB се равняват на 98,000 пътувания с камион извън пътищата всекидневно, избягвайки по този начин 4,4 милиона метрични тона въглеродни емисии годишно.
  • 11,000 километра: дължината на най-дългия железопътен маршрут на DB. Автомобилни резервни части се изпращат по този коридор, превозвайки товари на BMW от Лайпциг, Германия до Шенян в Североизточен Китай.
  • 4,000 метрични тона: теглото на най-тежките товарни влакове. Тези влакове превозват желязна руда от пристанищата в Северно море до стоманодобивните заводи в Германия.
  • 6 милиона автомобила: Логистичните специалисти на договор към DB Schenker съдействат за производството на 6 милиона автомобила всяка година. Повече от 3,300 автомобила се превозват ежедневно от океански плавателни съдове.
  • 6,2 милиона квадратни метра: площта на най-върховите логистични съоръжения, оперирани от DB Schenker в световен мащаб.
  • 64.4 милиона метрични тона: приблизителното количество на желязна руда, транспортирана от DB Schenker Rail Германия през 2011 г.
  • 250 влакове със завършени превозни средства и части за доставчици пътуват из Европа всеки ден. Автомобилните експерти на DB Schenker считат, че три милиона превозни средства се транспортират чрез железопътния транспорт всяка година.
  • 32,000 редовни услуги на седмица се извършват от DB Schenker Сухоземен Транспорт. Мрежата от редовни превози свързва най-важните икономически региони на Европа.
  • С 1,200 собствени чартърни полета годишно, DB Schenker Въздушен Транспорт предоставя на своите клиенти достатъчен капацитет за бърз глобален обмен на стоки.