Сертифицирани процеси по поддръжка, планирани ремонти и технически проверки

Ние осигуряваме поддръжка на подвижния железопътен състав и инфраструктура.

Ние предлагаме рутинни ремонти, планирана поддръжка и технически проверки на подвижния железопътен състав и инфраструктура.

Всички процеси в нашите сервизни центрове са сертифицирани в съответствие с DIN EN ISO 9001:2008. Този сертификат доказва, че ние сме в състояние да задоволим и най-високите изисквания на клиентите, работим в съответствие с нормативната уредба и имаме изградена система от вътрешни правила. Този сертификат показва на потенциалните ни клиенти, че в наше лице ще имат надежден партньор, който е в състояние да отговори на техните нужди.