Лице за контакт в отдел Продажби на Ди Би Карго България

Ако имате въпроси или запитвания относно товарен железопътен транспорт, облужване на клиенти и продажби, ще се радваме да Ви помогнем.

Иван Синев

Ръководител отдел Продажби
Ди Би Карго България ЕООД

България

+359 882 410 848