Вашите лица за контакт в Ди Би Карго България

Имате въпроси, предложения или искания по отношение на Ди Би Карго, железопътният превоз на товари, онлайн присъствието или нашите онлайн инструменти? Ако е така, ние ще се радваме ако можем да Ви бъдем от полза.

Любомир Гарчев

Управител
Ди Би Карго България ЕООД

Теофан Райнов 2
Карлово 4300
България

+359 728 6 25 29

Факс: + 359 888 819 451

Христо Петканов

Управител
Ди Би Карго България ЕООД

България

+359 728 6 01 40

Факс: +359 888 819 451

Светлана Бамбекова

Ръководител отдел Човешки ресурси
Ди Би Карго България ЕООД

Теофан Райнов 2
Карлово 4300
България

+359 728 6 02 51
+359 887 897 173

Бернд Коп

Говорител: Ди Би Карго, Регион изток

България

+49 69 265 33 045

Факс: +49 69 265 58 133