Вашите лица за контакт в Ди Би Карго България

Имате въпроси, предложения или искания по отношение на Ди Би Карго, железопътният превоз на товари, онлайн присъствието или нашите онлайн инструменти? Ако е така, ние ще се радваме ако можем да Ви бъдем от полза.

Любомир Гарчев

Управител
Ди Би Карго България ЕООД

Теофан Райнов 2
Карлово 4300
България

+359 885 179 280

Христо Петканов

Управител
Ди Би Карго България ЕООД

България

+359 885 178 579

Даниела Савова

Ръководител отдел Човешки ресурси
Ди Би Карго България ЕООД

Теофан Райнов 2
Карлово 4300
България

+359 885 180 326
+359 887 897 173