Предлагаме вълнуващи перспективи.

Като топ работодател, Deutsche Bahn набира и се грижи за квалифицираните си служители, които са отдадени на работата в компанията и на нейните клиенти.

Ние вярваме, че успехът на една компания надхвърля чисто икономическите й резултати. Ето защо се стремим да постигнем баланс между икономическите, социалните и екологичните аспекти.

Като топ работодател, нашата цел е да бъдем сред десетте най-добри работодатели в Германия до 2020 г. Също така, се стремим да задържим водещи позиции и извън Германия. В много страни, като Полша например, вече сме най-добрият работодател и сме твърдо решени да запазим тази позиция. Към всичко това е целеустремена компанията DB Cargo. Нашата социална отговорност включва не само стремежът да бъдем атрактивен работодател. Искаме да бъдем всепризнат член на обществото, изразявайки нашата социална ангажираност чрез подкрепата за различни социални проекти.

Демографските промени и нарастващото търсене на квалифицирани служители ясно показват колко стратегически важно е да се наемат и задържат служители с оглед бъдещия успех на DB Cargo и DB Групата.

Задържане на служители

Служителите на DB Cargo са най- важният ни актив. Ние бихме могли да поддържаме пазарния си успех само ако разполагаме с мотивирани и квалифицирани служители. Успешните мерки за задържане на служители на DB Cargo са подкрепени от три ключови фактора: висока степен на удовлетвореност на клиентите, устойчиво кариерно развитие на персонала и силна корпоративна култура.

Професионалното управление на човешките ресурси ни помага да задържаме служителите си в дългосрочен план. Ето защо, ние работим постоянно за подобряване на удовлетвореността на служителите. Поставяме си ясни цели за ниво на удовлетвореност и тяхното постигане се оценява редовно чрез изследвания сред служители от цял свят.

Устойчивото развитие на човешките ресурси в нашата компания е ясна приоритетна цел.
Ние разчитаме на квалифицираността на служителите ни и на системното развитие на нашите експерти и мениджъри. Нещо повече, ние се стремим да направим професионалното развитие на нашите служители още по-гъвкаво, така че да отговаря по-добре на индивидуалния им професионален и личен живот.

В допълнение към успешните инициативи за управление на човешките ресурси, силната корпоративна култура е предпоставка за мотивирани и удовлетворени служители и по този начин е основа за успех в дългосрочен план. Международният характер на DB Cargo е предизвикателство пред интегрирането на разнообразни култури и създаването на обща идентичност. За нас е важно да създадем общност, в която служители от различни среди ще се чувстват като у дома си и ще работят заедно за постигането на нашите цели и виждания.

Наемане на служители

Освен задържането на служителите на компанията, абсолютна необходимост е и професионалното набиране на човешки ресурси. DB Cargo е твърдо решена да си изгради репутация на един от най-привлекателните работодатели в транспортния и логистичен сектор. Постигането на тази цел е голямо предизвикателство, особено в светлината на демографските промени и настоящата „война за таланти“. Освен че предлага атрактивни програми за обучение, DB Cargo е засилила своите дейности за набиране на квалифицирани и мотивирани служители. Пример в това отношение е тясното сътрудничество на DB Cargo с университети и асоциации, като например Bundesvereinigung Logistik e.V. – мрежа за управление на доставките и логистика.