Защо клиентите са важни?

Ди Би Карго България генерира 80% от своите приходи от товарни транспортни услуги, като остатъкът се допълва от маневрени услуги.

Топ клиент за Ди Би Карго България е водещият световен производител на мед - “Аурубис България“. Някои от другите ни основни клиенти в България са: минната компания „Каолин“ АД, производителят на строителни материали „Кнауф България“, стоманодобивният завод „Стомана Индъстри“ АД, както и „Шенкер“ ЕООД, „М&М – Милицер и Мюнх БГ“, „Булмаркет“ ООД и др.

За 2014 г. нашата компания е транспортирала 1,66 млн. тона товари, като извършената работа е 554 млн. тон – километри.