Квалификация и непрекъснато развитие

Ди Би Карго България поверява своя железопътен бизнес на компетентни специалисти с доказан опит или като „железопътни работници“, или като служители в администрацията.

Ние изискваме от нашите колеги да притежават квалификациите, отнасящи се към съответните позиции и отговарящи на съответните законови регламенти (за служителите в оперативната дейност). По този начин, ние гарантираме тяхната висока производителност на работното място и в същото време съдействаме за тяхното личностно и професионално развитие.