Cистема за код на стоки (NHM)

DB89099_2014

Cистема за код на стоки (NHM)

 

Ние предлагаме както обработка на влакова документация, така и митническо обслужване.

Компанията има право да използва опростени транзитни процедури за железопътен транспорт, както и имаме възможността да подготвим всички необходими митнически декларации (обобщена декларация за въвеждане, обобщена декларация за напускане и др.) за превоз на стоки под транзитен режим.

Нашата бърза и надеждна услуга за оформяне на митническа документация помага за предотвратяването на излишни разходи, свързани със забавяне или наеми, което опростява целия транспортен процес за клиента.

Ди Би Карго България предлага изключително персонализирано обслужване за своите клиенти. Ние винаги сме на разположение да прекараме време с клиентите си, за да сме сигурни, че техните изисквания ще бъдат спазени и че всички административни дейности ще бъдат извършени професионално и ефективно. 

Свържете се с наш експерт

Ivan Sinev

Sales managerDB Cargo Bulgaria EOOD