Панел за категоризиране по Хармонизираната система за код на стоки (NHM)

С цел да се опрости управлението на логистични задачи, всеки вид стоки е снабден със свой уникален NHM код.

Категоризирането по NHM (Nomenclature Harmonisée Marchandises – Хармонизирана система за код на стоки) дава възможност всеки вид стока да бъде категоризирана по недвусмислен начин.

Ако все още не знаете NHM кода за стоките, които искате да изпратите или не разполагате с него в момента, може да откриете необходимата информация чрез панела ни за търсене по NHM код. Чрез въвеждане на област, група и вид на стоката, лесно и бързо може да откриете приложимия код. И обратното – може да откриете категорията, към която принадлежи съответната стока, като въведете нейния код. Функцията за търсене е достъпна на 21 езика.