Лице за контакт в отдел Човешки ресурси

Светлана Бамбекова

Ръководител отдел Човешки ресурси
Ди Би Карго България ЕООД

Индустриална зона
2070 Пирдоп
България

+359 728 6 02 51
+359 887 897 173

hr.bg@deutschebahn.com