Лице за контакт в отдел Човешки ресурси

Даниела Савова

Ръководител отдел Човешки ресурси
Ди Би Карго България ЕООД

Теофан Райнов 2
Карлово 4300
България

+359 885 180 326
+359 887 897 173

hr.bg@deutschebahn.com