DB Schenker Logo

Околна среда

Надграждаме позицията си на пионер в защитата на околната среда.

Като пионер в защитата на околната среда, DB предлага продукти, които определят стандартите за ефективна употреба на наличните ресурси.

Ние вярваме, че успехът на една компания надхвърля чисто икономическите й резултати. Ето защо се стремим да постигнем баланс между икономическите, социалните и екологичните аспекти.  

Обществото е изправено пред все по-голяма необходимост да защитава околната среда. Транспортният сектор в частност е призован да направи значителен принос към усилията в тази посока. DB Cargo се стреми към водеща роля в движението за опазване на околната среда. Нашата цел е да се превърнем във водещия доставчик на зелени логистични услуги и да докажем, че емисиите на CO2 наистина могат да бъдат намалени, дори когато транспортният бранш се разраства. Освен към намаляване на въглеродните емисии, ние се стремим да увеличим значително и дейностите за защита на материалите и ресурсите и работим в посока намаляване на шума.

Намаляване на въглеродните емисии

DB Cargo подкрепя групата Deutsche Bahn в плановете й за намаляване на специфичните емисии на CO2 с 20% между 2006 и 2020 г. За да се постигне поставената цел, компанията инициира поредица от разнообразни инициативи и продължава да разширява своята гама от екологични продукти.

Опазването на околната среда е изключително важен въпрос за DB Cargo, върху който работим чрез различни инициативи. Примери за това са продължаващото оптимизиране на капацитета на нашите транспортни средства, модернизиране на оборудването и съоръженията във всички области,намаляване на вредните емисии и обучаването на нашите локомотивни машинисти на енергоспестяващи техники за управление на влаковете.

DB Cargo вече предлага Еко Решения за всеки вид транспорт, позволявайки на клиентите да намалят, компенсират или напълно да избегнат въглеродните емисии по цялата верига за доставки. Предлагаме железопътен превоз без въглеродни емисии и можем да редуцираме емисиите с до 20% при въздушен транспорт и с до 50% - при морски. Съществуват екологични решения също и за сухоземния транспорт и конктрактната логистика чрез използването на енергийно ефективни и устойчиви складове. DB Cargo може да предложи препоръки за оптимизация на веригите на доставка на своите клиенти, по отношение на възможностите за намаляване на вредните емисии.

Защита на материали и ресурси

Нашата визия за бъдещето е до 2050 г. цялата задвижваща електроенергия да се генерира от възобновяеми източници. Първата стъпка е да се увеличи делът на възобновяема енергия с 35 % до 2020 г.

Освен това се стремим да върнем по-голямата част от използваните материали и ресурси обратно в цикъла на употреба, като по този начин увеличаваме нивото на рециклиране. Внедрили сме вътрешни програми за рециклиране и система за многократна употреба, например в контрактната логистика.

Намаляване на шума

Продължаваме да се фокусираме върху нашата цел до 2020 г. да намалим наполовина нивата на шума, предизвикан от железопътния транспорт. Като отговорен член на обществото, ние ценим проактивното разработване на решения в тази сфера. DB Cargo  прави дългосрочни инвестиции за преоборудване на товарните си вагони с тихи композитни спирачни калодки.