DB Schenker Logo

Контакти

Лице за контакт в отдел Човешки ресурси


Светлана Бамбекова

Ръководител отдел Човешки ресурси
Ди Би Карго България ЕООД

Индустриална зона
2070 Пирдоп
България

+359 728 6 02 51
+359 887 897 173